Designing Data-Intensive Applications chapter 1 summary

Jak projektować system z dużym natężeniem danych? Na to pytanie trudno odpowiedzieć bezpośrednio, mamy jednak trzech przewodników, którzy wyznaczają drogę do dobrego systemu. Są nimi: niezawodność, skalowalność i łatwość utrzymania. Wbrew obiegowej opinii nie są to puste nazwy serwowane jedynie na marketingowej tacy. Nie pozostaje nic innego, jak je doprecyzować.

Czytaj całość