Problemy asynchronicznej replikacji [Replikacja 5/5]

Jak już ustaliliśmy w poprzednich wpisach, jedną z głównych zalet replikacji jest skalowanie liczby zapytań, ma to jednak sens tylko wtedy, gdy replikacja odbywa się asynchronicznie. Innymi słowy, klient nie czeka, aż zapis danych spropaguje się na wszystkie repliki.

Wyobraź sobie następujący scenariusz. Wysyłasz formularz na stronie internetowej, dane trafiają na jeden z węzłów, otrzymujesz komunikat o poprawnym zapisie. Jeśli przeładujesz od razu stronę, odczyt może trafić na inny węzeł. Czy zobaczysz swoje zapisane dane? Tylko w sytuacji kiedy zdążyły się one spropagować pomiędzy repliką, na którą pisałeś, a repliką, z której czytasz. Kiedy system działa na granicy wydajności albo występują problemy sieciowe, lag ten może wynieść nawet kilka sekund. Zjawisko to nosi nazwę eventual consistency.

To, czy zaakceptujesz w swojej aplikacji taki przejściowy stan rzeczy, zależy od domeny i przypadku użycia. Dla rozwiązań HFT (high frequency trading) raczej nie będzie to najlepszy wybór, natomiast w celu dodania profilówki może już będziesz skłonny zaakceptować taką anomalię. 
Jeśli nie chcemy rezygnować z asynchronicznej replikacji, ale uniknąć eventual consistency, możemy na przykład rozwiązać to na warstwie aplikacyjnej, dodając routing dla poszczególnych przypadków. Wystarczy, że zapis i odczyt będzie z tej samej repliki. Kiedy na przykład użytkownik pyta o swoje dane, to będą serwowane z repliki, która przyjmuje write’y od niego.

Źródła 

  1. Designing Data Intensive Applications – M. Kleppmann

Udostępnij ten wpis


Dobrnąłeś do końca. Jeśli ten artykuł był dla Ciebie wartościowy i chcesz otrzymywać informacje o kolejnych, to zapraszam Cię do zapisania się do listy mailingowej. Gwarantuję zero spamu.

Radek.

Inne artykuły

Rozwijasz czy produkujesz oprogramowanie?

Opracowywanie przepisów to proces uczenia się metodą prób i błędów. Nie oczekujesz, że pierwsza próba nowego dania wykonana przez szefa kuchni będzie ostatnią. W rzeczywistości …

Lean software development – eliminacja strat

Dowiedz się, jak wyeliminować marnotrawstwo i przyjąć zasady szczupłego rozwoju oprogramowania, aby dostarczyć więcej wartości swoim klientom przy mniejszym nakładzie pracy.

CD4ML: Continuous delivery for machine learning

Zacznijmy od początku: czym jest ciągłe dostarczanie (continuous delivery)? To podejście w wytwarzaniu oprogramowania, w którym wdrożenie nowej wersji jest decyzją biznesową. Ale jak to …

Dlaczego warto pisać? Jak pisać?

Pisania można się nauczyć; pisania, czyli myślenia. Na najbardziej abstrakcyjnych poziomach twój umysł jest zorganizowany w sposób werbalny. Tym samym jeśli dzięki pisaniu nauczysz się …

Transakcje ACID

W trakcie zapisu danych do bazy wiele rzeczy może pójść nie tak. Może zapełnić się dysk, połączenie sieciowe zostanie zerwane pomiędzy bazą a klientem, przewróci się aplikacja, która wysyła …

One thought on “Problemy asynchronicznej replikacji [Replikacja 5/5]

Comments are closed.