Replikacja Leaderless [Replikacja 4/5]

W replikacji leader-follower i leader-leader to klient wysyła dane do jednego z węzłów, a następnie synchronizacja odbywa się w osobnym procesie – cały ciężar gatunkowy na barkach bazy danych. Czy ten tok może odbywać się inaczej? Tak, w dodatku jest to bardzo popularne rozwiązanie.

W alternatywnej metodzie to klient wysyła żądanie zapisu do wielu replik. Możemy również wprowadzić do gry kolejnego aktora, który będzie wysyłał żądania zapisu w imieniu klienta. Nazywamy go koordynatorem. 

Ten styl replikacji nosi miano Dynamo, oczywiście od prekursora tego ruchu DynamoDB. Jest to baza z modelem danych klucz-wartość, o którym więcej pisałem tutaj.

Co jednak w sytuacji, kiedy jedna z replik nie działała w trakcie danego zapisu, a następnie to z niej chcemy wyciągnąć dane, które rzekomo zostały zapisane? Podobnie jak podczas zapisu, w odczycie bierze udział więcej niż jeden węzeł i odbywa się demokratyczne głosowanie – wygrywa większość. Klient otrzyma wpis, który miał najwięcej głosów. Jeśli któryś z węzłów miał inne zdanie podczas odczytu, zostanie on zaktualizowany do właśnie ustalonego konsensu.

Podczas głosowania nie porównujemy danych, a dodatkową metadaną – wersję danych.

Zapis danych w replikacji leaderless. Źródło: Designing Data-Intensive Applications

Co więcej, dla zapisu najpierw robimy odczyt, aby sprawdzić obecny numer wersji. Następnie, podczas wkładania danych do bazy, sprawdzamy, czy w tym czasie nie uległa ona zmianie. To dodatkowe zabezpieczenie, które broni przed nadpisywaniem.

To ile tych replik bierze udział w zapisie i odczycie?

Jak się już pewnie domyślasz, jeśli podczas odczytu będziemy czekać na mandat wyborczy od każdej repliki, to czas odczytu bardzo się wydłuży – będzie po prostu tak wolny, jak najwolniejsza replika. Ile zatem replik powinno brać udział w odczycie, a od ilu należy czekać na potwierdzenie podczas zapisu?

Bezpieczne rozwiązanie zakłada, aby choć jedna replika była „na zakładkę”. Załóżmy, że mamy 5 replik. Jeśli podczas zapisu będziemy czekać na potwierdzenie od 3, a podczas odczytu również od 3, to zawsze skorzystamy z tej, która przyjęła odczyt. 

Kworum w replikacji leaderless. Źródło: Designing Data-Intensive Applications

Równanie, które opisuje tę zasadę:

r + w > n

r –  liczba replik, z których robimy odczyty. Od słowa read

w – liczba replik, do których robimy zapis. Od słowa write

n – liczba wszystkich replik

Techniczny termin opisujący tę sytuację, który możesz spotkać w literaturze,  to kworum (quorum); pochodzi z łaciny. Oznacza minimalną liczbę członków zgromadzenia niezbędną do podjęcia ważnej decyzji. 

Zmienne r i w są oczywiście konfigurowalne i zależą od wymagań. Jeśli twoja aplikacja ma charakter ready-heavy, to r będzie znacznie mniejsze niż w.

Możemy oczywiście złamać tę zasadę i w + r < n. Kosztem spójności danych zyskamy na czasie odpowiedzi. 

Niestety nawet r + w > n nie zapewnia, że zwrócimy aktualne dane, bowiem w replikacji leaderless nikt nie odpowiada za kolejność zapisu danych i podczas współbieżnych zapisów dochodzi do konfliktów. 

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Dwóch klientów (A i B) w tym samym czasie wysyła do 3 replik informacje o nadaniu różnych wartości dla klucza X. W związku z tym, że konfiguracja bazy to w = r = 2, oba zapisy skończyły się powodzeniem, mimo że:

  • węzeł 1 otrzymuje zapis od A, ale nigdy nie otrzymuje zapisu od B z powodu przejściowej awarii,
  • węzeł 2 najpierw otrzymuje zapis od A, a następnie zapis od B,
  • węzeł 3 najpierw otrzymuje zapis od B, a następnie zapis od A.
Brak kolejności zapisów i konflikt danych w replikacji leaderless. Źródło: Designing Data-Intensive Applications

Ta sytuacja sprawiła, że mamy konflikt. Węzeł 2 uważa, że ostateczna wartość X to B, podczas gdy inne węzły uważają, że wartość to A.

Jest to niedopuszczalne i trzeba coś z tym zrobić. Koniec końców repliki muszą mieć taki sam stan. Na szczęście istnieje kilka strategii, bo problem ten jest i powszechny i ważny. W większości nie wymagają ingerencji developerskiej, całą odpowiedzialność bierze na siebie baza danych.

Źródła 

  1. Designing Data Intensive Applications – M. Kleppmann
  2. Replikacja danych – Wikipedia
  3. Definicja kworum – Wikipedia

Udostępnij ten wpis


Dobrnąłeś do końca. Jeśli ten artykuł był dla Ciebie wartościowy i chcesz otrzymywać informacje o kolejnych, to zapraszam Cię do zapisania się do listy mailingowej. Gwarantuję zero spamu.

Radek.

Inne artykuły

ML w AWS – Sagemaker Autopilot

Automatyczne tworzenie modeli uczenia maszynowego z pełną widocznością w usłudze AWS Sagemaker – korzyści z wygenerowanego Jupyter Notebooka.

ML w AWS – Sagemaker Studio – IDE w przeglądarce

Sagemaker Studio – interaktywne środowisko dla Data Scientist. Z Jupyter Notebooks na pokładzie, oferuje współpracę, śledzenie eksperymentów i integrację z systemem kontroli wersji. Przegląd quasi …

ML w AWS – wstęp do usługi Sagemaker

Sagemaker: Wytwarzanie usług ML w chmurze AWS na nowym poziomie Odkryj potężną usługę Sagemaker, która gromadzi wszystkie niezbędne funkcjonalności związane z wytwarzaniem usług uczenia maszynowego w …

Rozwijasz czy produkujesz oprogramowanie?

Opracowywanie przepisów to proces uczenia się metodą prób i błędów. Nie oczekujesz, że pierwsza próba nowego dania wykonana przez szefa kuchni będzie ostatnią. W rzeczywistości …

Lean software development – eliminacja strat

Dowiedz się, jak wyeliminować marnotrawstwo i przyjąć zasady szczupłego rozwoju oprogramowania, aby dostarczyć więcej wartości swoim klientom przy mniejszym nakładzie pracy.

2 thoughts on “Replikacja Leaderless [Replikacja 4/5]

Comments are closed.