Python context manager — więcej niż opakowanie na try/except/finally. Szczegółowe wytłumaczeni i 9 unikalnych przykładów

Wyrażenie with nie wnosi nic wyjątkowego w język Python. Można się bez niego zwyczajnie obejść, a to dlatego, że każde wyrażenie with można zawsze zapisać za pomocą try/except/finally. Dlaczego jednak znalazło się w standardowej bibliotece? 

Po pierwsze aby hermetyzować zachowania które muszą się wydarzyć przed i po danej funkcjonalności. Co więcej, logowanie i obsługa wyjątków często zaciemniają kod, a te mogą być zapisane w formie kontekst menadżera jednocześnie zwiększając czytelność — innymi słowy w tym wypadku kontekst menedżer redukuje wizualny szum. Oczywiście wiele zależy od preferencji jak chcemy, aby kod wyglądał, jednak cytując credo There should be one– and preferably only one — obvious way to do it.

Typowe zastosowanie kontekst menadżera to blokowanie lub chronienie zasobów (transakcja, wątek, plik, globalny stan). Nie mniej, społeczność wypracowała szersze zastosowanie, o czym przekonasz się w dalszej części.

W tym artykule:

 1. dowiesz się jak zaimplementować własny kontekst menedżer w bardzo zwięzłej formie, nie używając klas.
 2. zobaczysz jak dynamicznie tworzyć konteksty
 3. zapoznasz z się szerokim, często nieoczywistym, zastosowaniem wyrażenia with

Podstawowe API i pakiet contextlib

Wyrażenie with wprowadza określenie kontekstu wykonania kodu. Czym zapewnia, że niezależnie od tego co wydarzy się w ciele with, wcześniej zdefiniowane zachowanie poprzedzające (enter) i zamykające (exit) na pewno się wydarzy, nawet jeśli pojawi się wyjątek.

class CustomContext:
  def __enter__(self):
    print(f'Entering')
    
  def __exit__(self, type_, value, traceback):
    print(f'Exiting')
    
with CustomContext():
  print('Hello world')
  raise RuntimeError()

Jak widzisz, tworzenie własnego kontekst menadżera poprzez klasę, wymaga zdefiniowania metod __enter__ która nie definiuje parametrów i __exit__ która posiada trzy, opisujące ewentualny błąd który wystąpił w ciele kontekstu.

Ostatnia informacja zamykająca to krótkie wprowadzenie, to fakt że wartość którą zwróci __enter__ jest dostępna w kontekście przy użyciu słowa kluczowego as.

class BreakingBadContext:
  def __enter__(self):
    print('Say my name.')
    return self
    
  def __exit__(self, type_, value, traceback):
    print(f'You God damn right.')
    
  def answer(self):
    print('Walter White?')
    
with BreakingBadContext() as target:
  target.answer()
Say my name.
Walter White?
You God damn right.

Podsumowując, szablon wygląda następująco

class Context:
  def __enter__(self):
    <executed before with body>
    return <value which can be accessed using "as" keyword>
  def __exit__(self, type_, value, traceback):
    <executes regardless of what happens in with body>
    

Skrócona forma zapisu

Dekorator contextmanager to dla mnie najbardziej przydatny artefakt z modułu contextlib. Wystarczy udekorować nim generator i już mamy gotowy kontekst menadżer bez całego nakładu związanego z klasami.

import contextlib

@contextlib.contextmanager
def custom_context():
  try:
    print('Enter')
    yield 'Context value'
  finally:
    print('Exit')

Poniższe wyrażenia są równoważne

Zagnieżdżanie i dynamiczne wejście w kontekst

Kontynuujmy przegląd dobrodziejstw contextlib. Co jeśli chcesz tworzyć konteksty w pętli albo wejście definiować warunkiem? Na pomoc przychodzi ExitStack. Zacznijmy jednak od zilustrowania zagnieżdżonego with w podstawowej formie.

Klasyczne zagnieżdżanie wygląda następująco. Od razu jednak rzucają się w oczy problemy ze skalowaniem tego rozwiązania.


from contextlib import contextmanager

@contextmanager
def get_state(name):
  print("entering:", name)
  yield name
  print("exiting :", name)


with get_state("A") as A:
  with get_state("B") as B:
    with get_state("C") as C:
      print("inside with statement:", A, B, C)

Na ratunek przychodzi sugar syntax który sprawia że można osiągnąć ten sam efekt bez zagnieżdżeń

with \
  get_state("A") as A, \
  get_state("B") as B, 
  get_state("C") as C:
  
  print("inside with statement:", A, B, C)
entering: A
entering: B
entering: C
inside with statement: A B C
exiting : C
exiting : B
exiting : A

Zagnieżdżenia zachowują się jak stos (LIFO – list in, first out). Dlaczego jest to istotne? Ze względu na obsługę błędów. Jeśli pojawi się wyjątek dla n-tego wejścia to kolejne nie zostaną otworzone a poprzednie zamkną się według kolejności, co pokazuje następny blok kodu.

class GetState:
  def __init__(self,name, has_error):
    self.name = name
    self.has_error = has_error
    
  def __enter__(self):
    print('entering: ', self.name)
    if self.has_error:
      raise RuntimeError()
    
    
  def __exit__(self, type_, value, traceback):
    print('exiting: ', self.name, 'error type:', type_)

with \
  GetState('A', False), \
  GetState('B', False), \
  GetState('C', True):
  print('Wont be printed')
entering: A
entering: B
entering: C
exiting: B error type: <class 'RuntimeError'>
exiting: A error type: <class 'RuntimeError'>

ExitStack

ExitStack to kontekst menadżer, który jest tak zaprojektowany, aby ułatwić komponowanie kontekstów między sobą, w dowolnym momencie wychodzić z nich oraz wdrożyć własną logikę. Przedstawiam Ci tylko jeden przykład jednak to tylko wycinek jego możliwości.

Dynamiczne otwieranie kontekstów wywołujemy na instancji ExitStack metodą enter_context. Samo wyjście z kontekstu ExitStack zamknie wszystkie pozostałe otwarte konteksty zgodnie z regułą LIFO. Pozwala on również na dynamiczne ich zamykanie metodą pop_all.

Odtwórzmy zatem przykład z zagnieżdżeniem kontekstów korzystając z ExitStack

with ExitStack() as es:
  names = ['A', 'B', 'C']
  ctx_values = []
  for name in names:
    value = es.enter_context(get_state(name))
    ctx_values.append(value)
    
  
  print(f'Inside with statement {ctx_values}')
entering: A
entering: B
entering: C
Inside with statement ['A', 'B', 'C']
exiting : C
exiting : B
exiting : A

Jestem ciekaw czy przekonałem Cię do używania context managera albo czy widzisz zastosowanie w swoim projekcie. Nie jest to święty Graal API Pythona, tylko bardziej wygodna forma zapisu. Zdarzają się sytuacje że korzystając z zewnętrznych narzędzi jesteś skazany na tę składnię, więc mam nadzieje że teraz już możesz swobodniej żonglować kontekstami.

Na koniec zostawiam Cię z przykładami które zebrałem z kilku książek, oficjalnej dokumentacji i społeczności, a w mojej ocenie są godne uwagi.

Przykłady zastosowań

Ta część pełnią formę książki kucharskiej dla wyrażenia with, gdzie każdy przepis obrazuje zmianę zachowania w kontekście lub zapewnienie zachowań na wejściu i wyjściu.

Zmiana koloru w konsoli


@contextmanager
def print_blue():
  print('\033[34m', end='')
  yield
  print('\033[39m', end='')

with print_blue():
  print('Changes color in context')

print('Outside the context with default color')

Zmiana poziomu logowania tylko w kontekście

import logging

logging.basicConfig()

@contextmanager
def debug_logging(logger_name: str, level: int):
  logger = logging.getLogger(logger_name)
  old_level = logger.getEffectiveLevel()
  logger.setLevel(level)
  try:
    yield logger
  finally:
    logger.setLevel(old_level)

with debug_logging('my-logger', logging.DEBUG) as logger:
  logger.debug('This will be printed')

logging\
.getLogger('my-logger')\
.info('This wont be logged because default level is WARNING')

Tłumienie oczekiwanych wyjątków

Celowe zignorowanie wyjątku. Ten przykład ilustruje redukowanie wizualnego szumu związanego z formą try/except

from contextlib import suppress
import os

with suppress(FileNotFoundError):
  os.remove('file.txt')
try:
  os.remove('file.txt')
except FileNotFoundError:
  pass

Tag maker

@contextmanager
def tag(name):
  print(f'<{name}>', end='')
  yield
  print(f'</{name}>', end='')

with tag('header'):
  print('Tag body', end='')
<header>Tag body</header>

Indenter

class Indenter:
  def __init__(self):
    self.level = 0

  def __enter__(self):
    self.level += 1
    return self

  def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
    self.level -= 1

  def print(self, text):
    print('  ' * (self.level-1) + text)

with Indenter() as indenter:
  indenter.print('def mimic_python_syntax():')
  with indenter:
    indenter.print('s = "Hello World"')
    indenter.print('print(s)')

  indenter.print('\nmimic_python_syntax()')
def mimic_python_syntax():
  s = "Hello World"
  print(s)

mimic_python_syntax()

Transakcyjne operacje na listach

Kontekst tworzy listę roboczą na której wykonujemy operacje w kontekście. Jeśli pojawi się wyjątek, to wartości w liście początkowej nie zostaną podmienione.

@contextmanager
def list_transaction(list_: list):
  working = list(list_)
  yield working
  list_[:] = working

items = [1,2,3]

with list_transaction(items) as working:
  working.append(4)
  raise RuntimeError()
print(items)
[1, 2, 3]

Stoper, mierzenie czasu wykonania

import time
@contextmanager
def stopwatch(label: str):
  start = time.time()
  try:
    yield
  finally:
    end = time.time()
    print(f'{label}: {end - start}')


with stopwatch('Sleeping'):
  time.sleep(1)
Sleeping: 1.0004658699035645

Sesja HTTP

Wykorzystanie istniejącego połączenia TCP w celu zredukowaniu czasu zapytań sieciowych

import requests

n = 20

url = "http://httpbin.org/cookies/set/sessioncookie/123456789"
with stopwatch('Using context manager'):
  with requests.Session() as session:
    for _ in range(n):
      session.get(url)

with stopwatch('Establishing HTTP connection for every request'):
  for _ in range(n):
    requests.get(url)

Wyodrębnienie logowania i obsługi błędów

import sys
import logging
from contextlib import contextmanager


logging.getLogger(__name__)

logging.basicConfig(
  level=logging.INFO,
  format="\n(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
)


class Divider:

  @contextmanager
  def errorhandler(self):
    try:
      yield
    except ZeroDivisionError:
      print(
        f"Custom handling of Zero Division Error! Printing "
        "only 2 levels of traceback.."
      )
      logging.exception("ZeroDivisionError")

  def __call__(self, a, b):
    """Function that we want to save from nasty error handling logic."""

    with self.errorhandler():
      return a / b


divide = Divider()
divide(2, 0)

Te oraz inne przykłady w formie Jupyter Notebook znajdziesz tutaj

Lub bezpośrednio w repozytorium tutaj

Udostępnij ten wpis


Dobrnąłeś do końca. Jeśli ten artykuł był dla Ciebie wartościowy i chcesz otrzymywać informacje o kolejnych, to zapraszam Cię do zapisania się do listy mailingowej. Gwarantuję zero spamu.

Radek.

Źródła

Inne artykuły

ML w AWS – Sagemaker Autopilot

Automatyczne tworzenie modeli uczenia maszynowego z pełną widocznością w usłudze AWS Sagemaker – korzyści z wygenerowanego Jupyter Notebooka.

ML w AWS – Sagemaker Studio – IDE w przeglądarce

Sagemaker Studio – interaktywne środowisko dla Data Scientist. Z Jupyter Notebooks na pokładzie, oferuje współpracę, śledzenie eksperymentów i integrację z systemem kontroli wersji. Przegląd quasi …

ML w AWS – wstęp do usługi Sagemaker

Sagemaker: Wytwarzanie usług ML w chmurze AWS na nowym poziomie Odkryj potężną usługę Sagemaker, która gromadzi wszystkie niezbędne funkcjonalności związane z wytwarzaniem usług uczenia maszynowego w …

Rozwijasz czy produkujesz oprogramowanie?

Opracowywanie przepisów to proces uczenia się metodą prób i błędów. Nie oczekujesz, że pierwsza próba nowego dania wykonana przez szefa kuchni będzie ostatnią. W rzeczywistości …

Lean software development – eliminacja strat

Dowiedz się, jak wyeliminować marnotrawstwo i przyjąć zasady szczupłego rozwoju oprogramowania, aby dostarczyć więcej wartości swoim klientom przy mniejszym nakładzie pracy.