NLP wręcz się domagało ustandaryzowania pobierania i korzystania z modeli.
Jeśli chcesz korzystać z tysięcy najnowszych modeli NLP w 160 językach to HuggingFace jest dla Ciebie.
Użycie modelu o miliardach parametrów prosto z linii produkcyjnej Google czy Facebook to 3 linie kodu.

Zapraszam na wprowadzenie do tego już, wydawałoby się obowiązkowego narzędzia w przetwarzaniu języka naturalnego.

Czytaj całość