Designing Data-Intensive Applications chapter 1 summary

Jak projektować system z dużym natężeniem danych? Na to pytanie trudno odpowiedzieć bezpośrednio, mamy jednak trzech przewodników, którzy wyznaczają drogę do dobrego systemu. Są nimi: niezawodność, skalowalność i łatwość utrzymania. Wbrew obiegowej opinii nie są to puste nazwy serwowane jedynie na marketingowej tacy. Nie pozostaje nic innego, jak je doprecyzować.

Czytaj całość

NLP wręcz się domagało ustandaryzowania pobierania i korzystania z modeli.
Jeśli chcesz korzystać z tysięcy najnowszych modeli NLP w 160 językach to HuggingFace jest dla Ciebie.
Użycie modelu o miliardach parametrów prosto z linii produkcyjnej Google czy Facebook to 3 linie kodu.

Zapraszam na wprowadzenie do tego już, wydawałoby się obowiązkowego narzędzia w przetwarzaniu języka naturalnego.

Czytaj całość